SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA VE TÜRKİYE’NİN SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ

Sosyalleşme; bireylere toplumdaki temel davranış yollarını, kurallarını, ilişkilerini öğreterek bireylerin sosyal bir varlık haline gelmesini sağlayan, süreklilik içinde gelişen yaşamın önemli aşamasını oluşturan bir kavramdır. Siyasal toplumsallaşma kavramı ise, toplumsallaşmanın siyasal boyutuyla ilgilidir. Aile, eğitim, din, arkadaşlık grupları ve kitle iletişim araçları/bilişim ağları önemli toplumsallaşma kurumları arasında yer almaktadır. İktidarı elinde bulunduran hükümetler, varlıklarını devam ettirmek isterler. Bunu başarmanın yollarından birisi, toplumun kendi istekleri doğrultusunda hareket etmesini sağlamaktır. Bu noktada toplumsallaşma kurumları, iktidarların toplumu kendi idealleri etrafında toplaması için önemli köprülerdir. Siyasal iktidar; aileyi, eğitimi, dini, kitle iletişim araçları ve bilişim ağları, arkadaşlık grupları üzerinden hedeflerine ulaşmayı arzulamaktadır.