KEDİ VE KÖPEKLERDE GÖZE GÖÇ EDEBİLEN PARAZİTLER VE OKÜLER BELİRTİLERİ

Veteriner oftalmoloji ve parazitoloji kendi özel alanlarında uzmanlık gerektiren oldukça kapsamlı bilim dallarıdır. Veteriner parazitolojide, bazı parazitler vücut içinde bir dokudan diğer bir dokuya göç ederlerken, kimi zaman göz dokusuna da transport olabilmektedirler. İşte bu durumda oldukça hassas olan göz dokusundaki parazitler, gözün çeşitli tabakalarına zarar verirler. Konjuntivit, keratit, üveit… vs gibi çeşitli oküler hastalıkların oluşmasına neden olurlar. Meydana gelen hasarın derecesine ve lokasyonuna bağlı olarak hastada körlüğe varabilen ciddi görüş kayıpları şekillenebilmektedir. Bu eserimizde kedi ve köpeklerde göz dokusuna göç edebilen helmintler, protozoonlar, artropodlar ve bazı rickettsia’ların hayat çemberi, morfolojisi, klinik belirtiler, tanı, sağaltım ve korunma yolları hakkında ayrıntılı ve güncel bilgiler verilmiştir.