İSVİÇRE’DE YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARI

İsviçre’deki Türk varlığı, 1961 yılında başlayan iş gücü göçü dalgasıyla başlamış ve günümüze değin süregelmiştir. İsviçre’de resmî verilere göre yaklaşık 68 bin Türk vatandaşı yaşamaktadır. Bu sayıya İsviçre vatandaşlığına geçen Türkler dâhil edilmemiştir. İsviçre vatandaşlığına geçen Türk kökenliler dâhil edildiğinde bu sayı 130 bini bulmaktadır. Diğer ülkelere göç eden Türk vatandaşlarımızda olduğu gibi İsviçre’ye göç eden vatandaşlarımız da kimlik bunalımları ile karşı karşıya kalmış ve sosyal hayattan eğitime kadar birçok alanda sorunlar yaşamışlardır. İsviçre’de yaşayan Türk çocukları da yaşanılan sorunlardan etkilenmiş, bu çocuklarda millî kültürden ve kimi zaman da ana dilinden uzaklaşmalar görülmüştür. Dilin kültürün taşıyıcısı olduğu düşünüldüğünde ana dilinden uzaklaşmaların millî kimlikten uzaklaşma olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda araştırmada, İsviçre’de yaşayan Türk çocuklarının Türkçeye yönelik görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. İsviçre’de yaşayan Türk çocuklarının görüşlerinin ne yönde olduğu ve hangi değişkenlere göre şekillendiği bilmek, buradaki Türk çocuklarına Türkçeyi etkili bir şekilde öğretebilmek adına büyük önem taşımaktadır.