KEMİK ÜFLEMELİ ÇALGI: ÇIĞIRTMA

Bu araştırma Türk halk müziği kemik üflemeli çalgılarımızdan çığırtmanın Burdur ilinde geçmişi ve günümüzdeki durumu ele alınarak yapımı, teknik özellikleri ve icra şekillerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma için kaynak ve literatür taraması yapılmıştır. Bu kültüre yönelik bir çalışma kaydı bulunmadığından dolayı araştırmalar yapılmasının ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Bu bağlamda alanında uzman kişiler belirlenip fikirleri alınarak çalışmaya yön verilmeye çalışılmıştır. Tespit edilen kişilerle anket ve görüşme teknikleri kullanılarak elde edilen bilgiler ve bulgular yorumlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca tespiti yapılan çığırtmaların bazılarının icra teknikleri ses ve video kayıt cihazlarıyla kayıt altına alınmıştır.

Kategoriler: