KENT KİMLİĞİNİN EROZYONU: Siirt’in “Evliyalar Diyarı” Kimliğinin Aşınması

Dünyadaki bireyler gibi kentlerin de bir kimliğe sahip oldukları söylenebilir. Kentler, öne çıkan ayırt edici özellikleri ile dünyada kendilerine has kentsel kimlik oluşturur ve sahip oldukları bu kimlik sayesinde diğer dünya kentlerinden ayrılır. Kent kimliği, kentin geçmişten gelen tarihi ve kültürel mirasını yansıtmakta ve uzun zaman diliminde kazanılmaktadır. İnsanların tarih sahnesine çıktıktan sonra artan nüfusla birlikte kentlerin de ortaya çıktığı ve sayılarının hızla arttığı ve ortaya çıkan kentlerin nüfus artışına bağlı olarak büyüdüğü görülmektedir. İlk dönemlerinde avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan insanların yerleşik hayata geçişinden sonraki zaman diliminde ortaya çıkmaya başlayan kentler, insanların çevreye müdahalesinin bir ürünü olan ve insanların örgütlenmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan kentler geçmişten geleceğe bünyesinde barındırmış olduğu medeniyetlerin izlerini yansıtmaktadır. Kentsel mekanda geçmişten bu yana barınmış olan insan toplulukları, kentin kentsel kimliğinin oluşumunda da önemli rol oynamaktadır.