ENTEGRE TARIM SİSTEMLERİ VE ÇİFTÇİLİĞİN GELECEĞİ

Entegre tarım sistemleri, birden fazla tarım işletmesinin etkileşimde bulunduğu sistemlerdir. Bu sistemler, bir bileşenden gelen atık, başka bir bileşen için girdi olarak kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sistemler arasında karşılıklı bağımlılık ve esneklik mevcuttur. Entegre çiftçilik genellikle hem bitkisel üretim hem de hayvancılık işletmelerini içerir. Birden fazla işletmeyi yönetmenin karmaşıklığı da dahil olmak üzere entegre çiftçilikle ilgili birçok zorluk vardır. Yardımcı teknolojiler, bu sistemlerin benimsenmesini kolaylaştırabilir.