KENT PLANLAMA VE KENTSEL TASARIMDA AYDINLATMANIN ROLÜ

Kent aydınlatması, kentsel yaşamı daha güvenli hale getirir ve geceleri kentlere estetik değer katarak yaşam kalitesinin artmasını sağlar. Kentlerin gece aydınlatılması sürecinde kamu ve özel sektörün sorumluluğu bulunmaktadır. Yerel yönetimler, meydanlar, anıtsal yapılar, tarihi dokular, park ve bahçeler gibi kamusal alanların aydınlatmasından sorumludur. Çeşitli ülkelerde kent yöneticileri, yönetim stratejilerinin bir parçası olarak kent aydınlatma master planları geliştirmektedir. Kent aydınlatması disiplinlerarası teknik bir konudur. Bu kitapta kentsel planlama ve kentsel tasarımda aydınlatmanın rolü üzerine inceleme ve değerlendirmeler yapılmaktadır.