SAĞLIK BİLİMLERİNE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

Son yıllarda gelişen dünyanın beraberinde getirdiği birçok sağlık sorunu, küresel ısınma, doğal afetler, göçler ve pandemiler ülkelerin çok yönlü sağlık araştırmalarına ihtiyacını artırmaktadır. Bu kitap, sağlık bilimlerinde farklı konuları ele alarak bütüncül bir pencere oluşturan eserlerin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Alanlarında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınan bu eser sağlık bilimlerinin tüm alanlarına kaynak oluşturabilecek niteliktedir.