KENT PLANLAMADA VERİTABANI TASARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Veritabanı, bilgilerin tutulduğu, saklandığı ve gerektiğinde kullanılmak üzere çağrıldığı düzenli bilgi topluluğudur. Bilgisayar terminolojinde ise sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen veriler kümesi olarak adlandırılır. Biz kent plancıları, daha çok konumsal veya mekânsal veritabanı üzerinde çalışmaktayız. Mekân üzerinde yer alan nesnenin bir öznitelik bilgisi ve bu öznitelik bilgisinde nesneye ait çeşitli bilgileri sunma imkânına sahiptir. Bir konumsal veritabanı tablosal olan bilgileri harita üzerinde gösterilmesine yarar. Kısaca geometrik veriler ve tablosal bilgilerin birbirleriyle ilişkili sunulmasını sağlar. Konumsal veritabanları sayesinde bugün tüm konumsal veriler merkezi bir veritabanında sağlıklı bir şekilde depolanır ve yönetilir. Konumsal veritabanında tanımlanan tablolar arası ilişkiler ve topoloji kuralları yardımı ile üretilen verilerin veri kalitesi arttırılabilir ve güncelleme işlemlerinde hatalar en aza indirgenir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) platformundaki diğer veri formatları ile karşılaştırıldığında konumsal veritabanı ortamındaki veriler, kolaylıkla farklı sistemlere taşınabilir ve diğer veritabanları ile entegre olabilir. İnternet ya da ağ tabanlı çoklu erişim ortamlarında gösterime sunulan konumsal veritabanı verilerine bağlı haritalar dinamiktir. Veri güncellemeleri gösterime doğrudan aktarılır, eş zamanlı erişim, güncelleme ve modelleme yapılabilir.