KENTSEL RANTLARA KAMUSAL MÜDAHALE: RANT VERGİSİ

Günümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamaktadır. Gelecek 25 yıl için yapılan projeksiyonlardan, kır-kent arasındaki nüfus dengesinin kentler lehine daha da bozulacağı açıkça görülmektedir. Böylesine bir nüfuslanma karşısında arz esnekliği sıfır olan kentsel toprakların gün geçtikçe daha da değerlenmesi ve kentsel rantların ekonominin başat aktörü haline gelmesi ise kaçınılmazdır.