KURUMSAL YÖNETİM ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN ETİK KURALLARA İLİŞKİN ALGI: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü olan etik, bireyler arası ilişkilere zemin oluşturan sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütünü olup normların doğru veya yanlış, iyi veya kötü gibi kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları ele alan bir disiplindir. Etik, insana gerçekleştirmesi ve gerçekleştir- memesi beklenen davranışları öneren değerleri içermektedir.