KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA GÜNCEL SİBER SALDIRILAR VE SON KULLANICI GÜVENLİĞİ

Dijital dünyada kullanıcıların isteklerine bilişim varlıkları ve uygulamaları üzerinden cevap verebilmek için kişisel veriye ihtiyaç vardır. Özellikle pandemi ile beraber teknolojinin yoğun kullanımı çok ciddi hassas kişisel verilerin izinli veya izinsiz bir şekilde “müşteri memnuniyeti” adı altında işlenmesine sebep oldu. Bu yoğun ve bilinçsiz büyüme aynı zamanda siber saldırıları ve veri zafiyetlerini ortaya çıkardı. Ülkeler kişisel verilerin korunması için veri koruma yönetmelikleri üzerinden veri sorumlusukuruluşlara sorumluluklar yükledi. Birçok kurum ve kuruluş kişisel verilerin korunması için teknik, idari ve hukuki tedbirler aldı ve almaya devam etmektedir. Tüm bu süreçlerde bile, siber saldırıların ve veri zafiyetlerinin engellenemediği ve artarak büyüdüğü görülmektedir. Saldırı bulguları ve teknik incelemeler, zafiyetlerin en büyük sebebinin son kullanıcı veya kurum personeli yani insan olduğunu göstermektedir. Teknolojik cihaz ve uygulamaların son kullanıcı düzeyinde yoğun ve teknik yetersizlikle kullanılması riskleri oluşturmaktadır. Bu kitapta son kullanıcılara ve kurum personellerine kişisel veri kapsamında kişisel veri kaynaklarının neler olduğu ve bu kaynakların bireysel olarak nasıl korunacağı anlatılmaktadır. Alınması gereken önlemler güncel saldırılar ve dijital dolandırıcılık örnekleri üzerinden gösterilerek siber güvenlik farkındalığının kazanılması amaçlanmaktadır. Kitapta belirtilen teknik tedbirler ve farkındalıkların öğrenilmesi hem kişisel hem de kurumsal verilerin herkes tarafından korunması anlamına gelmektedir.