TÜRK DİASPORASI VE ULUSAL GÜVENLİK

Birey ve toplum üzerinde trajik ve travmatik sonuçları ile derin izler bırakan göç ve göçmenler birçok akademik çalışmaya konu olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Biz konunun ulusal sınırların gri alana dönüştüğü, ülke güvenliğinin sınır ötesine taşındığı güçlü kalmanın, bütün güçlerini tam ve etkin kullanmaktan geçtiği Orta Doğu coğrafyasında bulunan ülkemizin gerek ekonomik ve gerekse sınır güvenliği bağlamında da ayrıca ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çalışmada araştırmacıların tespit ederek ortaya koyduğu ve Osmanlıdan Cumhuriyete yapılmış göç ve göçmenlerin mevcut durumu üzerinden değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Zira biz Türkiye coğrafyasına doğru yapılan kitlesel veya bireysel göçlerin başlangıçta bir sorun gibi görünse de sosyo-kültürel, ekonomik, siyasal ve güvenlik bağlamında lehe çevrilebilecek ciddi potansiyeller barındırdığına inanıyoruz. İşte bu durum göç ve göçmenler ile bunların doğal sonucu olan diaspora konusunun ekonomik ve ulusal güvenlik bağlamında yeniden ele alınarak incelenmesini zorunlu kılmaktadır.