TÜRK KÜLTÜR TARİHİ ÜZERİNE YAZILAR

Tarih içinde geniş coğrafyalarda büyük devletler kurmuş bir milletiz. Bugün gençlerimizin iki önemli eksikliğini görmek mümkündür. Bunlar ideal eksikliği ve moral eksikliğidir. Bu eksikliği gidermenin yolu, gençlerimize Türk kültür tarihini anlatabilmekten geçmektedir. Bugün Avrupanın ulaştığı teknolojik altyapı, Aydınlanma felsefesi, Türk-İslam kaynaklarının tercümesiyle inşa edilmiş olup bu kaynaklara dayanmaktadır. Türk milletinin gerek inanç, gerek gönül dünyasının inşası; gerekse toplumumuzun bir atılım yapması için ihtiyaç duyulan bilgi birikiminin temelleri Türk kültür tarihinde yer almaktadır. Her zaman söylendiği gibi büyük bir servetin üzerinde oturup züğürt yaşayan insanlara benziyoruz.