KISMİ EN KÜÇÜK KARELER YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ VE SOSYAL BİLİMLERDE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi (KEKK-YEM) yöntemi son zamanlarda popülerlik kazanmasına rağmen literatüre incelendiğinde söz konusu yöntemin çok sık kullanılmadığı görülmektedir. Çünkü KEKK-YEM, Klasik-YEM’e göre daha az sayıda kısıtlayıcı varsayıma sahip olduğu için yönteme karşı bir önyargı oluşmasına neden olmuş ve bu nedenle çok fazla tercih edilmemiştir. Aslında, verilerin heterojen olması ve hataların birbirleri ile ilişkili olması durumunda, veriler normal dağılıma sahip olmadığında ve küçük hacimli örneklemlerde KEKK-YEM’i kullanmak verimli sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.