ORTA TOROS TAHTACILARI (TARİH VE KÜLTÜR)

Batı Anadolu ve Akdeniz’in dağlık ve ormanlık alanlarında yaşayan Tahtacılar, inanış olarak Aleviliği benimsemiş olan ve etnik açıdan ‘Türkmen’ olarak kabul edilen bir topluluktur. Tahtacıların inanç yapısı, klasik Anadolu Aleviliğinin daha içe kapalı ve neredeyse tamamı şifahi rivayetlere dayanan kendine özgü bir yorumudur. Dolayısıyla araştırmanın önemi; hem Alevî-Tahtacıların kökeni ve sosyo-kültürel yapılarının tespit edilmesine katkı sağlaması bakımından hem de konu ile ilgili alan araştırması yapılarak az bilinen bir topluluk hakkında bilimsel veriler sunmasında yatmaktadır.