KONYA’DA YEREL YÖNETİMLER VE BELEDİYECİLİK

Gelişmekte olan ve gelişmiş ülke olarak nitelendirilen ülkelerde bile bölgeler arası sosyo-ekonomik dengesizlikler görülmektedir. Bu dengesizliklerin giderilmesi isteği yerel kalkınma konusunu daha önemli ve daha öncelikli hale getirmiştir. Yerel kalkınma, genel anlamıyla yerel toplulukların; ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda gelişimi için kendi güçlerini birleştirmeleri ve yerel kamu idarelerinin de bu harekete destek olması olarak tanımlanmaktadır. Yerel kalkınma düzeyinin ve kalkınma sorunlarının bilinmesi kalkınma sürecinde önem arz etmektedir. Yerel yönetim kurumları, bölge insanlarının ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve kamu hizmeti sağlamak gibi amaçlarla, halkın seçtiği organlarca yönetilmektedir. Dolayısıyla yerel yönetimler, gerçekleştirdikleri hizmetlerde, etkinlik ve verimlilik sağladığı takdirde sorumluluk bölgelerinde kalkınmaya olumlu etkide bulunarak domino etkisi ile ulusal düzeyde kalkınmaya da fayda sağlamaktadır.