DİLDEN TAŞANLAR

Her metin kendi içinde çeşitli anlam örüntülerine sahiptir. Metni oluşturan bölümler, paragraflar ve cümlelerin de kendi içlerinde bir örüntüsü vardır. Bu örüntülerin hepsi bir araya geldiğinde o metnin/eserin muhtevası ortaya çıkar. Haliyle birbiriyle ilişkisiz duran söz öbeklerinin aslında ele alınan konunun her zaman ayrı bir tarafını ele aldığı unutulmamalıdır. Haliyle elinizdeki bu kitapta yer alan bölümler, ilk bakışta birbiriyle örtüşmüyor olarak dikkat çekebilir. Ancak son tahlilde her biri Dilden Taşanlar’ın ayrı bir yönünü doldurmaya çalışan bölümlerin bu kitapta bir araya geldiği görülecektir

DİLDEN TAŞANLAR

ISBN: 978-625-367-355-0