KÖY TASARIMINDA GEMİCİLER KÖYÜ PERSPEKTİFİ

Kentlerin gelişimleri açısından önemli olan planlama kararlarının olumsuz etkilerinden dolayı yaşam standartlarının düşmesi kırsal alanların çekici bir hale gelmesini sağlamıştır. Bu nedenle kırsal alanlar kentlerde yaşayanlar için günübirlik turizm faaliyetleri ve ikincil konutlarından dolayı daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Ancak bu durum, kırsal dokuyu göz ardı eden yapılaşmaların ve yatırımlarında önünü açarak çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sorunların başında ise, kırsal alanlardaki gelişmelerin sadece tarımsal odaklı ekonomik kalkınma çalışmaları ile sağlanabileceği gibi yanlış kararlar, kırsal alanlarda nüfusun hızla azalmasına neden olmuştur.