KRUVAZİYER TURİZMDE DENEYİMSEL PAZARLAMA: MÜŞTERİ SADAKATİ VE TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİLERİ

Turizm işletmeleri deneyimsel pazarlamadan yararlanarak müşteri sadakati oluşturmak için müşterilerle birebir etkileşim oluşturmaktadır. Örneğin, potansiyel tüketicinin internet ortamından izlemiş olduğu Afrika safari turu, bunu yaşayan yakın çevredeki arkadaşın anlattığı izlenimi ve etkiyi vermemektedir. Ağızdan ağıza etkileşimin ayrıca önemli olduğu deneyimsel pazarlama ile marka kişiliği ve zihinde uzun süre kalıcılık ile marka deneyimi oluşturmak, bağlılığı ve sadakati arttırmaktadır.