KÜLTÜREL MİRAS ALANLARININ TURİZME KAZANDIRILMASINDA YEREL HALKIN FARKINDALIKLARI: POLATLI GORDİON ANTİK KENTİ ÖRNEĞİ

Kültürel miras alanlarının korunması ve bu alanların nesilden nesile aktarılması, sürdürülebilirliğin devam etmesi bakımından oldukça önem arz etmektedir. Aynı zamanda bir antik kentin bulunduğu alanda kültürel turizminin geliştirilmesi için yerel halkın tutumu oldukça önemli bir husustur. Bu düşünceden yola çıkarak bu çalışma Polatlı Gordion Antik Kentinin kültürel miras kapsamında turizm sektörüne kazandırılmasının yerel halkın rolleri üzerindeki etkinliğini konu edinmektedir. Bu konu doğrultusunda günümüzde Ankara ili Polatlı ilçesinde ikamet eden yerel halkın sahip oldukları kültürel zenginlikleri ne kadar benimsedikleri, bu kültürel zenginliklerin korunmasına ve turizme kazandırılmasına yönelik bakış açılarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, turizm faktörünün temelini oluşturan tarihi ve kültürel değerlerin korunması, turizmde sürdürebilirliğin devam ettirilmesi amacıyla bölgede yaşamını sürdüren yerel halkın görüşlerini ölçmek ve kültür miras alanlarına olan düşüncelerini ortaya çıkarmak hedeflenmektedir.