MAHALLE ÖLÇEĞİNDE MEKÂNSAL ALANLARIN İRDELENMESİ: SAFRANBOLU EMEK MAHALLESİ ÖRNEĞİ

İnsanoğlunun var olduğu günden günümüze kadar geçen sürede, yaşam alanları olarak su kıyıları, coğrafi özellikleri uygun olan yerler, hammaddeye yakınlık veya savaşlardan korunmak amacıyla daha güvenli bölgeleri kendilerine yaşam alanları olarak seçmişlerdir. Özellikle sanayi devrimi sonrası kentler, kale surları dışına çıkarak, planlı kentler olarak günümüze kadar değişik evrelerden geçmişlerdir.Bir kentin en küçük yerleşim yeri mahalleleridir. Mahalle tasarımları günümüzde oldukça önemli hale gelmiştir. Kentsel tasarım ilkeleri olarak karşımıza çıkan, konut yoğunluğu az, yeşil alanları fazla, yol genişlikleri ve otopark sorunları ile ele alınmalı ve mahalleler sosyal donatılara sahip, eğitim yapıları, meydanları ve sahip olduğu diğer açık ve kapalı mekânları ile daha planlı olarak tasarlanmalıdır. Çalışmada ülkemizin önemli turizm kentlerinden birisi olan Safranbolu’nun en büyük yüzölçümlü mahallesi Emek Mahallesi mekânsal kullanımlar açısından, mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Mahalle ölçeğinde eksiklikler belirlenerek potansiyel ve sorunlar tespit edilmiştir.