KURAKLIK VE TÜRKİYE TARIMINA ETKİLERİ

Genelikle yeterli yağışın düşmemesi olarak tanımlanan kuraklık, sadece basit bir yağış eksikliği demek değildir. Uzun yıllar boyunca nemliliğin ortalamadan daha az olması durumunda ortaya çıkan bu durum bir bölgede yağış ve evapotranspirasyon arasındaki dengenin bozulmasından kaynaklanır. Kuraklıkların sebebi her zaman aynı değildir. Bununla birlikte kuraklığın başlangıç ve bitiş zamanını tahmin etmek oldukca güçtür. Doğal afetlerin içinde yer alan kuraklık sinsice ortaya çıkar, etkilerini yavaş yavaş gösterir ve uzun bir zaman boyunca devam eder.