KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: TARİHSEL SÜREÇ

Tarihte toplumların en büyük korkularından biri salgın hastalıklar olmuştur. Tehdit eden, öldüren salgın hastalıklarla, insanlık ilkel yaşamdan bugüne, mücadele etmek zorunda kalmıştır. Salgın hastalıklar, toplumların birbirleri ile olan sosyokültürel, ekonomik ilişkileri aracılığı ile kıtalararası yayılma imkânı bularak, çok sayıda insanın ölümüne sebep olmuştur. Yenilmez denen orduları durdurmuş, ekonomik, siyasal ve demografik sonuçlarıyla dünya haritasının yeniden çizilmesinde önemli roller üstlenmiştir. İnsanlığın çözüm bulamadığı bu süreç halen devam etmektedir. Salgın hastalıklar, Yunan ve Mısır kaynaklarında dikkate değer bir şekilde görülmektedir. Tarihte bilinen ilk genel salgın,İmparator Antonius döneminde MS. 165 yılında başlayan Antonius vebasıdır. Salgın, beş milyondan fazla insanı öldürürken Roma ordusunu da neredeyse yok etmiştir. Veba, insanlık tarihinin en büyük salgınlarından biridir. Tarihsel olarak üç büyük dalga halinde insanlığı tehdit etmiştir. Kara ölüm olarak da bilinen ilk büyük veba salgını ise 541 yılında Konstantinopolis’te görülmüştür. Jüstinyen vebası olarak bilinen bu salgın, 8. yy ortalarına kadar etkisini göstermiştir. Kara ölüm, yeniden 14. yüzyılda ortaya çıkmış ve 300 yıl sürmüştür. Dönemin kayıtlarına göre, bu korkunç salgınlar pek çok ruhsal salgınların da ortaya çıkmasına neden olmuştur.

KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: TARİHSEL SÜREÇ

 

 • EDİTÖR:
 • DOÇ. DR. YUNUS EMRE TANSÜ 
 •  
 • YAZARLAR:
 • PROF.DR. ZEYNEL ÖZLÜ
 • DOÇ. DR. YUNUS EMRE TANSÜ
 • DR. ABDULLAH KARA
 • DR. BURHANETTİN ŞENLİ
 • DR. HAKAN AKKÖZ
 • DR. MUSTAFA MURAT ÇAY
 • DR. OSMAN KARLANGIÇ
 • DR. ÖZKAN DEMİR
 • DR. SELMİNAZ ADIGÜZEL
 • ERCAN KILIÇ
 • HÜSEYİN ASLAN
 • İSMAİL HAKKI ÜZÜM
 • MAKBULE BAKIRCI
 • SERDAR AYDEMİR  
 •  
 • ISBN:978-625-7897-51-8