PAZARLAMA VE YÖNETİM PERSPEKTİFİNDEN İŞLETMECİLİK ÇALIŞMALARI

Günümüzde işletmeler tüketiciyi merkeze alan bir bakış açısıyla faaliyetlerini yürütmekte ve bu bağlamda tüketici ve pazar araştırmaları gerçekleştirmektedir. Yapılan araştırmalar yeni tüketicinin eskiye oranla daha da bilinçlendiğini ve zaman, maliyet vb. nedenlerle üzerlerindeki baskının arttığını ortaya koymaktadır. Tüketici, üzerindeki bu baskıları azaltmak için tüketime yönelebilmektedir. Eskiye oranla üretime daha aktif olarak katılan ve deneyime önem veren yeni tüketicilerin artan beklentileri, işletmelerin çevresel ve etik kaygıları ön planda tutmasına neden olmaktadır. Bu beklentilere inovasyonlar ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile cevap vermeye çalışan işletmeler ayrıca maddi varlıklardan ziyade entelektüel ve psikolojik sermayeye yatırım yaparak müşteri memnuniyetini arttırmaya çalışmaktadır.

PAZARLAMA VE YÖNETİM PERSPEKTİFİNDEN İŞLETMECİLİK ÇALIŞMALARI

 • EDİTÖR:
 • DOÇ. DR. HALİL SEMİH KİMZAN
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. GÖKHAN ÖZER
 • DOÇ. DR. HALİL SEMİH KİMZAN
 • DOÇ. DR. RUKİYE KİLİLİ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ELVAN HAYAT
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET NECATİ CİZRELİOĞULLARI
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ OZAN ÇATIR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ YUSUF ŞAHİN
 • DR. AHMET ÇAKIR
 • DR. METE GİRGEN
 • ÖĞR. GÖR. İ. ETHEM DAĞDEVİREN
 • ÖĞR. GÖR. ŞAKİR MİRZA
 • ARŞ. GÖR. İLHAN ÇAM
 • RANIME TRABELSI
 • SİNEM DÜNDAR
 • ŞÜKRÜ CANKAYA
 • ISBN: 978-625-7897-38-9