KÜRESELDEN YERELE 21.YÜZYILDA SİYASET

İnsanlığın var oluşundan bu yana, yönetimsel güç ve gücü elinde bulunduranların dahili ve harici politikaları; düşünürler ve akademisyenler tarafından anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Devletler, egemenlik alanlarındaki toplumların ihtiyaçları doğrultusunda teşekkül edilmiş, bu ihtiyaçları karşılamada etkili olabilmek adına ise beynelmilel münasebetlere girişmişlerdir. Uluslararası İlişkiler disiplini, görece genç bir disiplin olsa da; araştırma alanı ve kapsamı binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Her ne kadar Siyaset Biliminin; Uluslararası İlişkilerden ve Kamu Yönetiminden ayrı bir disiplin olarak da çalışmalarını sürdürebilirliği tartışılsa da, Siyaset Biliminin, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi ile ayrı ayrı çalışma alanları oldukça yoğun bir şekilde kesişmektedir.