ÖDEMELERDE GECİKME DURUMUNDA EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI MODELİ

Stok kontrol modellerinin ilk kullanımından bugüne kadar yaklaşık bir asır geçmiştir. Pek çok katı varsayımı içinde barındırmalarına rağmen klasik ekonomik sipariş ve üretim miktarı modelleri günümüzde geliştirilen stok kontrol modellerinin temelini oluşturmaktadır.