MECMÛA-İ EŞÂR

Klasik Türk edebiyatının önemli bilgi kaynakları arasında yer alan mecmûa eserler, şekil ve muhtevâ yönünden çeşitlik gösterir. Çeşitliliğin sebebi eserlerin tertip edilme geleneğinin asırlarca sürmüş olmasıdır. Bu sürede erişilebilen binlerce mecmûa tozlu raflardan gün yüzüne çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. Bilgi kaynağı mecmûalardan biri de İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY04041 numarada kayıtlı şiir mecmûasıdır. Eser kütüphane kaydında Mecmûa-i Kasâid ve Gazeliyât adıyla yer almaktadır fakat içerisinde yalnızca kasîdeler ve gazeller değil çok sayıda musammat da barındırmaktadır. Yalnızca bir varağı mensûr dîvân dîbâcesi içeren 367 varak eserin geri kalan kısmı Türkçe manzûm metinlerden oluşmaktadır. Mürettibi ve istinsâh tarihi belli değildir. 15, 16 ve 17. yüzyılda yaşamış 118 şairin manzûmelerini içerir. 17. yüzyılda tertip edildiği düşünülmektedir. 569 gazel, 90 kasîde ve çeşitli şekillerde yazılmış 284 musammat ile toplam 967 manzûme yaklaşık 12.600 beyti ihtivâ eder.

MECMÛA-İ EŞÂR

ISBN: 978-625-367-738-1

Kategoriler: Etiketler: