MUHASEBE FİNANS VERGİ VE DENETİM ARAŞTIRMALARI

Son iki yüzyılda, bilim ve teknoloji analında yaşanan büyük değişim ve ilerleme insan hayatının her alanına yansımış, eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye, üretimden pazarlamaya birçok alanda baş döndürücü gelişmeler yaşanmıştır. Bilginin ön plana çıktığı bu dönemde bireyler, işletmeler, kurumlar veya araştırmacılar bilgiye sahip olma çabalarının yanında elde ettikleri bilgiyi teknolojik imkânları da kullanarak bir ürüne veya çıktıya dönüştürmeyi başarmışlardır.

MUHASEBE FİNANS VERGİ VE DENETİM ARAŞTIRMALARI

  • EDİTÖR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜLENT YILDIZ
  • YAZARLAR:
  • DOÇ. DR. ALPASLAN YAŞAR
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ANTEPLİ
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜLENT YILDIZ
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVİL ŞİN
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ YAKUP ASLAN
  • ARŞ. GÖR. MELEK AKSU