TÜRK SİYASAL HAYATINDA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLLERİ VE MECLİS FAALİYETLERİ (1923-2002)

1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla yeni Türk Devleti kurulmuş ve günümüze kadar gelmiştir. Olağanüstü şartlarda görev yapan kurucu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 16 Nisan 1923 tarihinde feshedilmesiyle, yeni seçimlere gidilmiştir. II. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 11 Ağustos 1923 tarihinde toplanmıştır. Cumhuriyet’in ilan edilmesi o günün şartları içerisinde ancak 29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 1923 yılından 2002 yılına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Bağımsız Milletvekilleri, temsil ettikleri bölge başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin temel sorunlarını çözmek amacıyla hizmet vermişlerdir.