MÜKEMMELİYETÇİLİK

Yeryüzü var olduğu günden itibaren bütün canlılar sürekli kendini geliştirerek en iyiyi en faydalı durumu oluşturmak için gayret sarf etmektedir. Bütün canlılar zamanla kendini geliştirerek değişimler yaşamaktadır ve bu değişim hiçbir zaman son bulmamaktadır. İnsanoğlu da gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurarak mükemmeli yakalamak gayretindedir. Öyle ki sürekli gelişen teknoloji ve artan bilgiye kolay ulaşım insanları elindekilerle yetinmeyip, memnuniyet- siz olmaya ve mükemmel’e ulaşmaya itmektedir. Birey doğduğu andan itibaren gerek çevresindeki uyaranlar, gerekse kendi yaşantıları sonucu oluşan tecrübeleri ile aynı olaylarla veya benzerleri ile bir daha karşılaştığında hatasız bir şekilde daha iyisini daha doğrusunu yapmaya gayret göstermektedir. Doğru davranışı sergilediğinde almış olduğu pekiştireçler bireylerin motivasyonunu artırarak daha iyisini yapmaya sevk etmektedir. Böylece bireyler mükemmeliyetçilik davranışlarını öğrenmektedir.

MÜKEMMELİYETÇİLİK

  • DR. HAKAN ERAVŞAR
  • ISBN: 978-625-8007-09-1