NAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Nar (Punica granatum L.) M.Ö. 3500 yıllarından itibaren yetiştirilen ve kültüre alınan en eski meyve türü olması nedeniyle birçok ulusun kültürü ile mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Eski Mısırlılar narın dünyanın ilk meyvesi olduğuna inanırlardı. Eski Yunan mitolojisinde Afrodit’in kutsal meyvesi olan nar, sahip olduğu çok sayıda tohum ve kırmızı rengiyle, antik kültürlerde kadının üretkenliğini, en güçlü şekilde temsil eden meyvedir. Musevilik ve Hıristiyanlıkta kutsal sayılan nar fresklerde bulunmaktadır. Kiliselerde ellerinde çatlamış nar tutan Meryem Ana ile İsa tasviri, çekilen acı ve yeniden doğuşu sembolize etmektedir. İslam dininde ise, cennet meyvelerinden biri olarak kabul edilen nar, bereketi ve verimliliği ifade eder. Ayrıca İslam inancında nar yiyen insanların kin, nefret ve düşmanlık gibi kötülüklerden uzak olacağı düşünülür. İçinde çok fazla dane barındırması nedeniyle de bereketi, bolluğu simgelemektedir. Çok eski çağlardan beri bilinen ve kutsal kabul edilen bu meyve türünün önemi, özellikle sahip olduğu besin maddeleri, fenoller ile antioksidanların insan sağlığı açısından yararları ortaya konulduktan sonra daha da artmıştır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde üretiminin artması ile ticarete daha fazla konu olmaya başlamıştır. Özellikle 21. yüzyılın başından itibaren üretim alanı ile miktarı ve ihracatı hızla artmış, gıda sanayinde daha fazla işlenmeye başlamıştır. Anavatanlarından biri olması nedeniyle, çok eski tarihlerden beri ülkemizin birçok bölgesinde yetişen narın günümüzde modern bahçeleri kurulmuştur.

NAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

ISBN: 978-625-367-602-5