SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Zoonotik hastalıklar, omurgalı hayvanlardan insanlara doğal olarak bulaşan herhangi bir hastalık veya enfeksiyondur.Küresel olarak insanlarda tekrarlayan salgınlara neden olur. Günümüzde 200’den fazla bilinen zoonoz türü bulunmaktadır.Zoonotik patojenler, bakteriyel, viral veya parazitik olabilir. Doğrudan temas veya gıda, su veya çevre yoluyla insanlara yayılabilir. Bu nedenle, zoonotik hastalıklar dünya çapında büyük bir halk sağlığı sorununu olarak karşımıza çıkmaktadır.Zoonozlar, mevcut birçok bulaşıcı hastalığın yanı sıra yeni tanımlanmış tüm bulaşıcı hastalıkların büyük bir yüzdesini oluşturmaktadır. HIV gibi bazı hastalıklar zoonoz olarak başlar, ancak daha sonra mutasyona uğrayarak sadece insan suşlarına dönüşür. Diğer zoonozlar, Ebola virüsü hastalığı ve salmonelloz gibi tekrarlayan hastalık salgınlarına neden olabilir. Yine de COVID-19’a neden olan yeni koronavirüs gibi diğerleri, küresel salgınlara neden olma potansiyeline sahiptir. Zoonotik hastalıklardan korunma yöntemleri her hastalık etkeni için farklılık gösterir; bununla birlikte, çeşitli uygulamaların toplum ve kişisel düzeylerde riski azaltmada etkili olduğu kabul edilmektedir.