OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR

Obezite ile mücadele multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Bizde kitabımızda obezitenin etkilerini tüm yönleriyle değerlendirmeyi amaçladık. Bu kitap cerrahi, dahili ve anestezi branşlarındaki asistanlara rehber olacak şekilde yazılmıştır.