ÖRSELENME (TRAVMA) VE TETİKLEYİCİ ETKENLE (STRESÖRLE) İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ BAKIMI

Travmatik olayların fiziksel zarar dışında da sorunlara yol açabileceği fikri 1870 yılındaki Fransa ve Prusya savaşı sonrasında oluşmaya başlamış ve bozukluk için ilk olarak “travmatik nevroz” tanısı önerilmiştir. Birinci DünyaSavaşı’nda bomba şoku (Shell shock) gibi terminelojiler tarvmanın kişiler üzerine ruhsal etkileri olduğunu ima etmek amacıyla kullanılmış ama bugünkü anlamıyla bir tanıma ulaşılmamıştır.

Kategoriler: Etiketler: