OECD ÜLKELERİNDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN YOKSULLUK ÜZERİNE ETKİSİ

Dünya’da ortaya çıkan eşitsizlikler cinsiyetler arası insani kalkınma açısından da ciddi farklılıklar göstermektedir. Kadınlar çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, siyaset ve sivil toplum örgütleri gibi genel olarak toplumsal yaşama katılım sağlayan alanlarda toplumsal cinsiyet veya ayrımcılık temelli çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. Cinsiyet eşitsizliği ekonomik büyüme ve kalkınmayı olumsuz yönde etkilemektedir.