TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Dünya nüfusu, 15 Kasım 2022 tarihi itibariyle Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 8 milyara ulaştığı duyurulmuştur. Bu oran 2050 yılında %32 (9,5 milyara) ve 2100 yılında ise %53 (11 milyar) oranda artması beklenilmektedir. Nüfus artışına bağlı olarak insan beslenmesi için kritik ve stratejik öneme sahip sektörlerden birisi de Tarım ve Hayvancılık sektörüdür.