ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE PROAKTİF YAKLAŞIMLAR -2-

2019 yılı sonu itibari ile tüm dünyayı yaklaşık iki yıl etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile üretim sistemleri ve tedarik zincirinin global ölçekte bozulması, pandemi sonrası ülke ekonomilerinde aşılması zor derin sorunlara neden olmuştur. Özellikle maliyet ve talep enflasyonunun rekor seviyelere ulaştığı pandemi sonrasında üretim ve tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle birçok kurum ve işletme zor süreçlerden geçmiş ve geçmeye devam etmektedir. Pandemi döneminde, hibrit çalışma şekillerinin sıklıkla kullanılması, klasik anlamdaki örgütsel yapıların değişmesine, kişiler ve kurumlar arası iletişim ve ilişkilerin dönüşmesine neden olmuştur. Esnek çalışma modellerinin, pandemi sonrası süreçte de devam ederek kalıcı hale gelmesi, kurumların ve işletmelerin örgütsel davranış biçimlerinde yaşadığı atipik değişimleri kalıcı hale getirmiştir. Bu bağlamda akademisyenlerin örgütsel davranış bilimleri alanına ilişkin güncel sorunları ve gelişmeleri ele alarak yaptıkları araştırma ve değerlendirmeler, içerisinde bulunulan bu karmaşık dönemde, kurum ve kuruluşların doğru ve işlevsel politikalar belirleyebilmeleri için oldukça önemlidir. “Örgütsel Davranış Bilimlerinde Proaktif Yaklaşımlar-2” ismiyle “Örgütsel Davranış Bilimlerinde Proaktif Yaklaşımlar” kitabının devamı niteliğinde olan ve yedi bölümden oluşan bu kitap, örgütsel davranış şekillerinde yaşanan dönüşümün incelendiği, güncel sorunların ele alındığı, alana ilişkin araştırma sonuçlarının paylaşıldığı yaşanan sorunların çözümüne ışık tutabilecek bir eser olarak alana ve bilime ciddi katkılar sağlayacaktır.