ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE PERFORMANS YÖNETİMİ

Gerek insanoğlunun ortak tarihsel geçmişi gerekse bilim tarihi öğrenme, değişim ve yenileşimin insan varoluşunun en olmazsa olmaz unsurları olduğunu göstermektedir. Günümüzde sağlık sektöründe değişim ve gelişim ise çok daha hızlı olmaktadır. Baş döndüren bir hızla meydana gelen bu değişim ve gelişim sağlık kurumlarında yeni teknolojilere çok iyi bir adaptasyon ile değerlendirilmesi, organizasyonun yapısında, organizasyon içerisinde iş akışının oluşturulmasında ve karar verme süreçlerinde değişim ve yenilik meydana getirilebilmesi için yeni fırsatlar oluşturabilmektedir.