SAĞLIK HİZMETLERİNDE DİJİTALLEŞME VE GELECEĞİ

Hizmet üretim sürecinde maliyet, tasarruf ve verimlilik açısından önemli parametrelere göre değerlendirilmeye tabi tutulmak, üretim süreçlerinin revize edilmesini gerektirmektedir. Hizmet üretiminde önemli bir yere sahip olan sağlık sektörü gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte üretim süreçlerini güncel tutmak zorundadır. Teknolojik değişmeler sağlık sistemleri içerisinde birtakım güncel kavramları ortaya çıkarmıştır. Bunların en başında ise dijital yönetim sistemleri gelmektedir. Bu bağlamda modern toplumların dijital ağlara yönelik bilinçlenmeleri de mevcut sistemlerin benimsenmesini, yeni sistemlerin ise daha kolay anlaşılabilir olmasına imkan sağlayacaktır.