SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ MARKA BİLİNİRLİLİĞİNE ETKİSİ

Medya, genel olarak hedef kitleye iletilecek olan mesajların kodlanıp alıcıya ulaştırıldığı kanaldır. Buradaki kodlamadan kasıt ise medya organına göre iletinin biçime kavuşturulmasıdır. Medya yazılı olabileceği gibi görsel ve sesli de olabilmektedir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere medya kavramı gazete, dergi, radyo televizyon gibi tüm araçları kapsamaktadır. 2015 yılı itibariyle sosyal medya çok hızlı büyümüştür. Bu büyüme ile birlikte, işletmelerin ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve satışının yapılabileceği yeni bir pazarlama kapısı açılmıştır. Sosyal medyayı işletmeler, markalar, yöneticiler, reklamcılar, blog yazarları, basın mensupları, siyasiler ve aklımıza gelen her kademeden insan aktif olarak kullanmaktadır. Tüketicisinin sosyal medyada var olduğunu gören marka ve işletmeler, ürün ve hizmetlerini, sosyal medya hesaplarını kullanarak tüketicisine ulaştırmaktadır. Bu şekilde biçimlenen sosyal medya, markaların iletişim aracı haline gelmiştir.