ORTAÇAĞ SİYASETNAMELERİ ÜZERİNE EKONOMİ POLİTİK BİR DENEME

İktisat, çağdaş bir tabir olarak, malların ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimi üzerine eğilen bir sosyal bilim dalını ifade eder. Ortaçağlarda da insanlar, hayatta kalmanın temel bir gereği olarak, üretim ve tüketim ilişkilerine giriyor ve bu ilişkilerin düzenlenmesi ihtiyacını duyuyorlardı. Bu eserde, öncelikle sekizinci ve on birinci yüzyıllarda yazılmış önde gelen İslam siyasetnâmelerinde hükümdar ve reâyâ ilişkisine -ki bu ilişki üretim ve yönetim ilişkisidir- iktisadî açıdan bir bakış var mıdır, var ise nasıldır sorularının cevapları açıklanmaya çalışılacaktır.