ŞARAP İŞLETMELERİNDE MALİYET SİSTEMİ

Uluslararası ticarette sınırların kalkması, teknolojik gelişmeler ve artan ulaşım imkanları nedeniyle değişen günümüz rekabet koşulları, birçok sektörde işletmeleri zorlamaktadır. Bu dönemde maliyetler, işletmeler için planlanmasında ve kontrolünde ayrıca özen gösterilmesi gereken ve denetimi işletmelere önemli rekabet avantajları yaratan bir konudur. Piyasalarda artan üretim faaliyetleri ve rekabet, maliyet muhasebesinin önemini gittikçe arttırmakta ve işletmeleri minimum maliyetle üretime zorlamaktadır. Ayrıca işletme yönetimi sağlıklı kararlar alabilmek için üretilen ürünlerin maliyetlerini oluşturan unsurları bilmek istemekte, üretim sürecinin her bir aşamasında ortaya çıkan maliyetleri izleme ihtiyacı duymaktadır. Diğer sektörlerde olduğu gibi şarap üretim sektöründe de yöneticilerin dikkati, üretim kalitesini koruyarak, geliri maksimize edip maliyetleri düşürmeye ve karı arttırmaya odaklanmıştır.