ORTODONTİK DİŞ HAREKETİ (Hücresel ve Moleküler Reaksiyonlar)

Ortodontik diş hareketi, dışarıdan uygulanan kuvvetlere karşı hem patolojik hem de fizyolojik cevapları barındıran bir süreçtir. Ortodontik diş hareketi sırasında, diş destek dokularında, küçük çaplı geri dönebilir yaralanmalar ve alveol kemiğinin mekanik gerilimlere fizyolojik adaptasyonu meydana gelmektedir. Bu nedenle, ortodontik diş hareketinin tam olarak anlaşılabilmesi için, mekanik kuvvetlere cevap olarak diş ve çevre destek dokularında oluşan dokusal, hücresel ve moleküler biyokimyasal reaksiyonlar ile enflamasyon mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Kategoriler: Etiketler: