DİJİTAL ÇAĞDA LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK

Teknoloji artık insanların sosyal hayatlarında ve iş hayatlarında azımsanamayacak kadar çok yer kaplamaktadır. Sosyal olarak iletişimin ve paylaşımların büyük bir kısmı artık dijital ortamlarda gerçekleştiği gibi iş hayatında da bu durum bu şekildedir. Teknolojik ürün ve hizmetlerin gelişimi dijitalleşmeyi ve dijital bir çağı da başlatmıştır. Bu dijital çağın başlangıcı İstanbul’un Fethi veya Fransız İhtilali gibi belirli bir tarihte olmamış ancak modern toplumlar artık dijital çağa geçildiğini kabullenmiş ve benimsemiştir. 2020 yılında tüm dünyaya yayılan Covid – 19 küresel salgını bu geçiş sürecinde tetikleyici bir etki yaratmıştır ve belki de bundan yıllar sonra yeni çağın başlangıcı olarak anılacaktır. İçinde bulunduğumuz dijital çağ ve bu çağda çoğu alanda hayata devam etme şekli ni derinden etkileyen ve değiştiren dijitalleşme şüphesiz ki liderlik ve girişimcilik gibi kavramlar üzerinde de etkilidir. Bu çalışmanın hazırlanmasındaki amaç da bu bağlamda dijitalleşmenin liderliği ve girişimciliği nasıl ve ne şekilde etkilediğini, nasıl bir dönüşüme uğrattığını gözler önüne sermektir. Dijitale dönüşmüş ve dönüşmeye devam eden günümüz dünyasında liderlik ve girişimcilik üzerine dijitallik bakışından yaklaşacak ve bu kavramların geleceği ile ilgili araştırmalar yapacak araştırmacılara faydalı olması ümidiyle…

DİJİTAL ÇAĞDA LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK

  • DR. FURKAN ÇELEBİ
  • ISBN: 978-605-74646-7-5
detayliarama