SAĞLIK POLİTİKASI KONUSUNUN BİLİM HARİTALAMA (SCIENCE MAPPING) TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ

Herhangi bir çalışma alanındaki mevcut literatürün miktarı karşısında, çoğu zaman araştırmacılar, mevcut bilgi birikimin büyüklüğü karşısında, kendisini çaresiz ve hatta yetersiz hissedebilmektedir. Bu sorunu çözebilecek ve çok kısa bir zaman diliminde en etkin okuma düzeyine ulaştıracak tekniklerden birisi de bibliyometrik analizdir. Bibliyometrik analiz, literatürün makroskopik olarak incelenmesini sağlayan ve okuyucuya bir projeksiyon sunan önemli tekniklerden biridir. Bu nedenle belirli bir araştırma alanı içerisindeki bilimsel çıktıların özellikleri ve gelişim sürecini takip etmek isteyenler, bu analiz yöntemine başvurabilmektedir. Kişilerin temel okuma yapabileceği eserleri, kurumları, yazarları, ülkeleri, enstitüleri, en fazla atıf alan makaleleri, konu ile ilgili en fazla yayın yapan dergi ve yayınevlerini daha araştırmaya başlamadan önce öğrenebilmesi araştırmacıya önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Hatta sadece yazarlar için değil; politika belirleyiciler, üniversiteler, enstitüler, stratejik planlama yapan tüm kurum ve kuruluşlar için içerik analizleri ve bibliyometrik çalışmalar çok kıymetlidir. Bu kolaylık, araştırmacının hangi yoldan en önemli yayınlara ulaşabileceğini gösteren bilimsel bir navigasyon görevini görür ve hangi kaynaklara hangi yoldan ulaşması gerektiğini kişilere gösterir. Bu çalışmaların okuyucunun kolay anlayabileceği şekilde, görsellikle desteklenmiş ve daha temel tablolarla açıklanabildiği bir yöntem kullanılması ise araştırmacıyı çok rahatlatır.