ADÖLESANDAN YAŞLILIĞA FARKLI BOYUTLARIYLA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

Her yaştan bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik çeşitli sağlık hizmetleri alanlarında yer alan hemşirelik mesleğinin toplumda yaygın olarak görülen sağlık sorunlarına etkili bir şekilde yanıt verebilmek için sürekli bir değişim ve gelişim göstermesi gerekmektedir. Bu değişim çok yönlü ve bütüncül sağlık bakımı sunma çabalarıyla yaşam boyu devam eden bir süreci kapsamaktadır. Dünyada ve ülkemizde hemşirelik alanındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi, yeniliklerin farkında olunması ve kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının kullanılmasında hemşirelik araştırmaları önemli bir yere sahiptir. Bu kitapta toplumun çeşitli kesimlerinden sağlık sorunları ve bu sorunlara yönelik hemşirelik uygulamaları ile ilgili, alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan bölümler yer almaktadır.

ADÖLESANDAN YAŞLILIĞA FARKLI BOYUTLARIYLA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLAR

  • EDİTÖR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESI TUĞBA YARDIMCI GÜREL
  • YAZARLAR:
  • DOÇ. DR. SEVDA ARSLAN
  • DR. ÖĞR. ÜYESI TUĞBA YARDIMCI GÜREL
  • ÖĞR. GÖR. DR. CEVRİYE YÜKSEL KAÇAN
  • HEMŞIRE ESRA BİRİKTİR
  • HEMŞIRE SEFA AKKOL