SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE TEORİK BİLGİLER-II

Sunulan bu kitap, sağlık bilimleri alanında çeşitli akademik çalışmalar ve teorik bilgileri ele alarak farklı eserlerin bir araya gelmesi ile bu alana farklı bir ışık tutan değerli eserlerden oluşmuştur. Bu kitabımızda; Alzheimer Hastalığı Araştırmalarında Model Organizma Olarak Zebra Balığı, Pestisitlerin Doğru Ve Güvenli Kullanımı, Tıbbi Bitkilerin Geçmişten Günümüze Kullanımı Ve Kanserin Önlenmesinde Bitkisel Yaklaşımlar, Kobalt, Toksititesi Ve Metabolik Etkileri, Aspergillus Oryzae Β-Galaktozidazın Karboksillenmiş Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler İle İmmobilizasyonu, Neocallımastıx Patrıcıarum Ksilanazın Karboksile Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler İle İmmobilizasyonu, Böbrek Yapısı Ve Fizyolojisi, Claustrum, Doğal Balın Biyolojik Bileşenlerinin Antikanser Ve Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi, Kanserle Mücadelede Sülforafan, AKT ve Kanser, Paraziter Hastalıklarda Kullanılan İlaçlardaki Direnç Sorunu, Kedilerin Davranış Ve Psikolojisi”