OTEL İŞLETMELERİNDE DIŞ MEKÂN DÜZENLEMELERİ ve ÖRNEK UYGULAMALAR

Turizm sektörünün en önemli yapı taşlarından olan ve konaklama işletmeleri içerisinde en vazgeçilmez konumda bulunan işletmelerinden otel işletmeleri, farklı konularla ilişkilendirilmiş ve değişik araştırmalara konu olmuştur. Ancak otel işletmelerinin dış mekânları konusunda yeterli sayı ve nitelikte akademik çalışmanın olmayışı bu husustaki araştırma eksikliğini ortaya çıkarmıştır.