PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEM VE SÜRECİNDE KASTAMONU ŞEHRİNİN SUÇ COĞRAFYASI

Tarih boyunca suç kavramını ve suçun ortaya çıkmasını etkileyen birçok etmen bulunmaktadır. “Eğitim, ekonomi, güvenlik, küreselleşme, sağlık vb.” gibi etmenler suç kavramını etkileyen başlıca nedenler arasında gösterilebilmektedir. Bunun gibi birçok etmen suçun oluşmasında ve ortaya çıkmasında önemli faktör sahibi olmuşlardır. İnsanlık, tarih boyunca olumlu, olumsuz birçok tarihi durum ile karşı karşıya kalmıştır. İnsanlığın maruz kaldığı bu gibi durumlar, suçun artmasına veyahut azalmasına, doğrudan veya dolaylı etkide bulunmuştur. Suç coğrafyası; suçun ortaya çıktığı, yayılım gösterdiği mekânsal alanı ifade etmektedir. Suç coğrafyası, coğrafya biliminin ilgilendiği alanlardan birisidir. Bu nedenle Kastamonu şehir merkezinde; Covid-19 (Korona virüs) Pandemi öncesi dönem ve Pandemi sürecinde Kastamonu şehrinde suç coğrafyası adlı konu özelinde Covid- 19 (Korona virüs) Pandemi salgın hastalığının suç türleri üzerinde sayısal açıdan meydana getirdiği değişimi incelenmiştir.